Jedeme do Paphosu

PAPHOS je pojmenování dvou měst dohromady, KATO PAPHOS A PANO PAPHOS

My se vydáme do Kato Paphosu tedy do Dolního Paphosu

Pokud máte rádi Římské památky, tak Paphos vás nezklame. Uvidíte krásné mozaiky, které vypráví příběhy z Řecké mythologie, , Sloup Apoštola Pavla, Katakomby Svaté Solomony, Hrobky Králů  a můžete si užít procházku v přístavu.Důležité je vědět, že památky jsou v KATO PAPHOS.Kato znamená DOLNÍ PAPHOS, ten je u moře a je tam parkoviště hned v přístavu.  Protože je ještě PANO PAPHOS neboli Horní Paphos. Tam památky nejsou. 

Zaparkujeme tedy  v přístavu, a hned vedle parkoviště j je vchod do ARCHEOLOGICKÉHO PARKU. Pokud plánujete navštívít během dne více památek, zeptejte se na celodenní vstupenku. Přijde vás to levněji. Na archeologický park, kde jsou krásné mozaiky, počítejte cca 2 hodinky. Můžete však návštěvu zrychlit a pak stačí i hodina. Vše záleží na vás.

Mozaiky byly nalezené náhodně kolem roku 1960. V té době tam všude byla políčka. Nikdo neměl ani nejmenší tušení, jaké poklady se pod ornou půdou skrývají-Až jednou  jeden zemědělec jak oral, všiml si, že pluh jede jen jakoby po povrchu, a  vyorává nějáké barevné kamínky. Přestal orat, odstranil část půdy rukama a zjistil, že pod hlínou jsou vzory. Prý na něj doslova  vykouknul obličej Boha Vína Dionýsa. Oráč nález ohlásil a  na políčku začali pomalu pracovat archeologové.Ti postupně odkryli více a více mozaiek. Tam, kde zemědělec našel první kamínky, stávala bohatá římská vila. Dostala název

DIONÝSOVA VILA

JÍDELNA S MOZAIKOU BOHA VÍNA DIONÝSA

Dionýsova vila byla bohatě vyzdobena mozaikami na podlahách. Největší místnost byla jídelna. Tam uvidíte průvod Boha Vína Dionýsa a motivy, které se hodí k hodování.  Různá zvířata, květiny, ovoce. A můžete si představit, jak hosté prícházeli do vily, místo u stolu na židli seděli či leželi na lehátku na dvou stranách naproti sobě. Uprostřed byla tabule, na které bylo víno, ovoce, maso, vybrané lahůdky, sladkosti. K obsluze měli bohatí Římané otroky, Mluvíme o období kolem 2 až 4 stol n.l. 

MOZAIKA SE SKYLLOU JE NEJSTARŠÍ

Ve vile je také vidět jedna mozaika, která je z období cca 3 stol.pr.n.l. Je tedy ještě starší než všechny ostatní ve vile. Dokonce je možné říci že až o 600 let. Co je to však oproti věčnosti. Díky tomu víme,že celé to místo bylo osídleno a mělo bohaté domy s ozdobnými podlahami ještě dříve, než byla postavena vila s těmi ostatními mozaikami kolem, 

Tou nejstarší mozaikou je SKYLLA. Je na ni vyobrazena  dravá žena, která je z horní poloviny těla krásná a z dolní poloviny těla ji vyrůstají 3 psi. Všimněte si, že ta mozaika je jiná, než všechny ostatní v Dionýsově vile.Není tak barevná a je poskládaná z neštípaných kamínků, podle velikosti, tak jak byly nalezené zřejmě někde na pláži.Později se začalo se štípáním kamínku na maličké kostičky a i jejich dobarvováním.

POVĚST O SKYLLE

Než začnu vyprávět, chci abyste věděli, že řecké  mythologické příběhy byly v mnoha případech s koncem nepříliš štastným. Nekončily happyendem. Uchovejte si však dobrou náladu a optimismus a nenechte se odradit špatným koncem příběhů. Důležité zde bylo a je, zda si z toho můžeme vzít nějakou životní lekci. Souhlasíte???

Scylla nebyla vždy dravou ženou. Byla to krásná dívka, která měla přátele a , do které se zamiloval jeden z nich, jménem  Glavkos. Další kamarádkou byla Kirke, která dokázala různá kouzla a čáry. Kirke se Glavkos velmi líbil, zkoušela ho různě okouzlit, ale marně.

Jednoho dne přišel Glavkos za Kirke s prosbou. Svěřil se, že miluje Scyllu, ale ona mu jeho city neopětuje. Požádal Kirke, jako kouzelnici, o pomoc. Kirke pomoc přislíbila, ale v hlavě se ji okamžitě zrodil nápad, jak se Scylly zbaví. Namíchala tedy zázračné kapky, které dala Glavkosovi a řekla, aby počkal až se k večeru půjde Scylla koupat do malého mořského zálivu. Potom měl vylít obsah lahvičky do zálivu. To mělo pomoci aby se ve Scylle zrodila láska, jak Glavkose uvidí na břehu.

 Ale Láska se nekonala. Místo toho se Scylla začala proměnovat, Místo nohou a z boku ji vyrostly 3 zuřiví psi. Scylla se v hanbě skryla mezi skály. Den po dni v ni rostl obrovský hněv za to, co se ji stalo. Nevěděla proč, nevěděla kdo to způsobil a postupně začala nenávidět všechny. Mezi skalami, kde se ukrývala nemohla žádná lod proplout v bezpečí. Scylla si chladila zlobu a lodě potápěla. Na mozaice vidíme, že drží kýl jedné z potopených lodí

Možná si vzpomenete na pověst o Odysseovi, který se po 10 letech bojů o TROJU v Trojské válce, snažil dostat zpátky do své země. Ale jeho cesta byla plná nástrah. Jednou z nich, bylo i proplout kolem Scylly. A jediný kdo věděl jak, byla právě Kirke, která Scyllu začarovala a tak jen Kirke mohla poradit,

Jaká z tohoto příběhu může být ta naše lekce pro život Odpověd nechám plně na vás.

Další mozaika představuje Narcise.

POVĚST O NARCISOVI

Na mozaice kousek od Scylly, vidíme mladého muže, který se shlíží ve studánce, kde se odráží jeho obraz. Čím déle se na něj dívá, tím více se mu líbí. A tak se stalo, že Narcis se zamiloval sám do sebe, do svého obrazu, který mu jeho Lásku nikdy nemohl opětovat. A proto se Narcis velmi trápil. Byl to trest Bohů za jeho chování k dívkám, které okouzloval.  Byl velmi sličný a dokázal každého okouzlit.  Nechal dívky  aby se do něj zamilovaly, ale lásku neopětoval. Zahrával si s jejich city a necítil ani trošku špatné svědomí.Jednoho dne potkal v lese vílu ECHO, které navykládal, jak moc se mu líbí, že ji miluje a sváděl ji tak dlouho, až se ECHO z celého srdce zamilovala.Pak ji však opustil. Echo velmi trpěla.Odmítala potravu, nepila, jen se dnem i nocí trápila.Chřadla den ze dne, ztrácela se a průsvitněla. Až jednoho dne zmizela a jediné co zůstalo byl jeí hlas, který byl vlastně takovou ozvěnou, které říkáme ECHO. Ozývá se nám zpátky, když voláme. 

Tehdy se Afrodita, jako ochránkyně Lásky a Dívek rozhodla, že Narcis musí být za své činy potrestán. Nechala ho tedy, aby se zamiloval do svého vlastního obrazu, který mu jeho city nevracel. Později se ho Bohům sželelo a proměnili Narcise v květinku Narcis. Odtud je slovo, které znáte i z dneška. Když je někdo přílis zahleděn sám do sebe, říkáme tomu NARCISMUS.

V kníze ALCHYMISTA  od spisovatele Paulo Coelho se bohové ptají jezírka, proč pláče. Jezírko se totiž stalo ze sladkého, díky slzám, slané. “Páču pro Narcise” odpovědělo jezírko. “Aha” řekli Bohové. “ To se nedivíme, Narcis byl opravdu velmi krásný.” A Jezírko se podivilo.” Narcis, že byl krásný..Ani jsem si nevšimlo…Já pláči, protože se již nemohu shlížet v jeho očích.

Tak to bývá. Pro sebe samé nevidíme krásu těch druhých.

MOZAIKA MATKY ZEMĚ, ROČNÍCH OBDOBÍ  ČASU A PROSTORU 

Tato mozaika, umístěná  vedle Narcise, je moje nejoblíbenější. Asi proto, že na ni Římané dokázali vytvořit pomocí kamínků  informaci o tom, že vše se mění, nic není věčné.Minulost již byla, přítomnost je ve chvíli již také minulostí a stává se budoucností. Tak jako se střídaji na Zemi 4 roční období, tak s časem se mění prostor a naopak.

 Na mozaice vidíme uprostřed Ženu, která symbolizuje Matku Zemi, Kolem ni jsou v rohu roční období, která se na Matce Zemi střídají v Čase. Roční období jsou znázorněné v personifikaci.Jsou to postavy lidí. Poslední je Zima, unavený šedivý stařec. Podzim obtěžkaný úrodou, a začátek všeho je na Jaře kdy mezi Jarem a Létem vidíte symbol KOZLA  což znaméná plodnost, ůrodu…protože na jaře vse začíná a v létě pokračuje, aby se na podzim sklidilo a v  zimě odpočívalo.

Pokud půjdeme dokola a budeme se dívat na krychle, které obraz obklopuji, tak zjistíme,že se naklánějí našim směrem at jdeme doleva či doprava.Už stovky let př.n.l. Věděli jak zobrazit 3D.

Na mozaice Matky Země je vidět 2 nápisy, které vítají návštěvníka V překladu je to ve smyslu “Potěš se “ a druhý je “ A Ty také”  Vchod ještě střeží  PÁV. Lidé v té době věřili, že PÁV odpuzuje zlo, Že hlídá tuto vilu. A proto víme, že do vily se vcházelo přes mozaiku Matky Země.

Naproti mozaikám Narcise a Matky Země je největší místnost. Je to JÍDELNA, o které jsem se jíž zmínila na počátku. Tam hosté přicházeli hlavním vchodem, přes Matku Zemi, a než se usadili na lehátka, viděli také veselý průvod Boha Dionýsa. Vidíte dlouhý průvod, kdy Dionýsos sedí na dvojkoláku a kolem něj jsou různé postavy, které tančí,  hrají na hudební nástroj, jeden nese těžký džbán s vínem,  je tam také vidět panthera,dívky, kterým se říkalo Bakchantky. 

zřejmě se Dionýsos vrací z Indie…A uprostřed je potom samotná tabule. Jídelně se říkalo Tablinium nebo Triklinium.

. Hned vedle jídelny je ATRIUM 

ATRIUM  je kolem dokola obklopené chodbami. Je prosklené a má šikmou střechu dolů. Byla to vlastně taková zahrada v domě. Sešikmená střecha pomáhala chytat zásoby deštové vody a využívat vodu na zavlažování, umývání podlah a na hromadění zásob pro období sucha.

Pod podlahou je vidět podzemní odvodnovací systém. Byl velmi pokrokový. 

Podlahy v chodbách kolem atria jsou také krásně vyzdobené a opět vypráví příběhy.

Jeden z příběhů v chodbě naproti Jídelně je o Stvoření vína a jeho prvních pijácích.Je to mýtus o Ikáriovi

 IKÁRIOS PRVNÍ OPILCI A DIONÝSOS  

Ikários byl atický legendární král,  který pohostil Dionýsa ve svém domě, a ten ho za to odměnil. Ukázal mu tajemství výroby vína z hroznů. Varoval však Ikária, aby byl s naléváním vína opatrný. Aby ho lidé pili s mírou.Na mozaice Ikários vede povoz  tažený dvěma voly  naložený měchy vína, Po cestě potkává dva pastevce, kteří jsou zvědaví, co že je to víno. Nikdy o takovém nápoji neslyšeli. Ikários jim dal ochutnat. A jim to moc moc chutnalo. Proto požádali o další číši.Nezůstalo však jen u jedné sklenky a pastevci se opili. Nemohli ani chodit. Na mozaice je vidíme jak se válí po zemi. Nebylo jim dobře a domnívali se, že je Ikarios otrávil. Nikdy předtím jim tak zle nebylo, a proto Ikaria zabili. 

Nad Pastýři můžeme vidět řecký nápis, který znamená” PRVNÍ PIJÁCI VÍNA” 

Dionýsos, který je také na mozaice zobrazen s vinným hroznem v ruce, má u svých nohou polonahou nymfu AKME. Ta reprezentuje míru nebo vrchol. Na tuto nymfu Akme ukazuje Ikarios symbolicky. Ukazuje na vrchol dobré nálady..

Tato mozaika je kousek od  JÍDELNY, kde se nejen velmi jedlo, ale ještě více pilo. Byly to doby pohanské a často takové hostiny končívaly ORGIJEMI. Opilí hosté a spousta sexu.

Zřejmě touto mozaikou a příběhem o smutném konci Ikária, chtěl majitel vily nenápadně upozornit svoje hosty, že pít se má tak, aby nebyl překročen vrchol dobré nálady a nedošlo tak ke špatnému konci.

ANO ANO… VŠEHO S MÍROU říká příběh na mozaice.

Mozaika vpravo od Ikária je pověst o Pyramosovi a Thysbě, tragický příběh dvou milenců, který inspiroval Shakespeara k napsání Romea a Julie 

PYRAMOS A THYSBA PŘÍBĚH Z MYTHOLOGIE

Pověst vypráví, že těmto dvěma milencům nebylo dovoleno se stýkat. Byli ze znepřátelených rodin, které jejich lásce nepřály. Milenci se dohodli, že se sejdou tajně u studánky. Thysbe přišla o něco dříve a uviděla levharta, který se šel napít po lovu. Měl plné břicho a tlamu od krve. Thysbe se utekla schovat. Upustila však u studně svůj hedvábný šátek

.

 Levhart uhasil žízen ze studánky a šátek očichal, potom ho vzal do tlamy a usnul. Pyramos přišel ke studni,a uviděl levharta se zakrváceným šátkem jeho milované Thysby. Myslel, že Thysby byla sežrána a měl takovou bolest v srdci, že si vzal život. Thysby se později vrátila na místo ke studánce, kde našla Pyramose již mrtvého.Nechtěla bez Pyramose žít a vzala si život

Proto bychom se měli naučit zvládat emoce, bolesti a pocity tak, aby nám nezatemnovali rozum.ŽIVOT je to nejcenější co máme a je od Boha. Každý nese svůj kříž a skrze utrpení nacházíme cestu k osvobození.

POSEIDON BŮH MOŘE A AMYMONÉ DCERA KRÁLE

Poseidona Boha Moře s trojzubcem v ruce každý pozná. Dívka je dcera krále Thessalie, která hledá pro království vodu.Vidíme nádobu na vodu. A mezí Amymoné a Poseidonem je okřídlený bůžek EROS. Vystřeluje šípy lásky. Poseidon byl zasažen do srdce, zamiloval se do Amymomé a co udělá zamilovaný muž pro svoji Lásku. Splní každé jeji přání. A tak pomohl Poseidon království Thesallie vyřešit nedostatek vody. 

APOLLON A PROMĚNA DAFNE

Dafne znamená VAVŘÍN a na mozaice vidíme dívku, ze které vyrůstají větvičky vavřínu.,

Ta dívka je dcera Boha Řek a v lese potkává Boha Hudby a Lesů Apollona. Ten je okouzlen její krásou a chce si ji vzít. Je příliš zbrklý, spěchá na vylekanou nevinnou Dafne, Ta se snaží se od něho vzdálit, ale on ji dohání a volá. “Pokud se mě nechceš jako Panu Lesů vzdát dobrovolně, mám tu moc a právo jako Bůh si Tě vzít násilím.” 

A už už nebohou Dafne téměř dohání.Dafne je bezradná a v zoufalství volá svého otce a prosí o pomoc. Ten, aby alespon trochu pomohl, proměnuje svoji dceru ve vavřín. Ve chvíli, kdy ji Apollon uchopí za ruku, zjistí, že drží větvičku vavřínu. Je velmi zklamaný a smutně prohlásí. “ když Tě Dafne nemohu mít jako ženu, budu se s Tebou alespon pořád zdobit. “ S těmi slovy si uplete věneček a dá si jej na hlavu.

Vavřín se stal symbolem pro zdobení vítězů a Dafne je řecký výraz pro Vavřín neboli Bobkový list. 

ZEUS JAKO OREL A ÚNOS GANYMEDA Z TROJE

Mozaika na které orel unáší v pařátech mladého chlapce z Troje na horu Olymp. Orel je Bůh Zeus, který má rád krásné věci a lidi. Na Olympu chce aby ho obsluhovali jen Ti nejkrásnější.

Ganymedeš byl považován za nejkrásnějšího chlapce v Troji, proto si pro něj Zeus přišel. Odnáší ho do svého sídla na nejvyšší horu OLYMP, kde bude jeho povinností nalévat NEKTAR nápoj bohů a servírovat božskou potravu AMBROSII

.Vynikající mistři mozaikáři dokázali vytvořit výraz strachu v obličeji chlapce a majestátnost Dia s hlavou orla, krále ptáků

Z mythologie víme, že Olympští Bohové byli nesmrtelní a dokázali na sebe brát různou podobu.Zeus byl velmi zběhlý v proměnách, když se zamiloval. Proměnil se např v Labut a svedl Ledu nebo se snesl jako Zlatý Déšt a měl mnoho jiných svádivých triků. Na rozdíl od Apollona, který byl v pověsti o Dafne méně romantický.

MOTIVY ZVÍŘAT A MUFLONI

Kolem Atria jsou v chodbách na podlahách také vyobrazena různá divoká zvířata.Římané milovali lov a Římská Říše byla rozsáhlá. Dováželi si z exotických zemí různé kočkovité šelmy, které používali např při gladiátorských zápasech pro svoje pobavení

Na Kypru však žili a žijí dodnes MUFLONI.Na mozaikách je vidíme. 

Můžeme je vidět také v horách Troodos, nedaleko ÚDOLÍ CEDRŮ  v místě STAVROS TIS PSOKAS. 

Mufloni jsou nyní chráněni, byli loveni ve velkém množství, ale podařilo se je zachránit. 

Kdysi bývali i symbolem letecké společnosti CYPRUS AIRWAYS na letadlech.

GEOMETRICKÉ ZNAKY

Při prohlídce můžeme obdivovat i různé geometrické vzorce, které jsou součástí výzdoby. V jednom místě je jich vedle sebe 16 různých a každý je jiný. Bohatí Římané si vybírali na zdobení podlah motivy různých vzorů. Vybírali si je někdy místo příběhů. Měli rádi SHOW OFF,  rádi se chlubili svým bohatstvím a dávali to okázale najevo. 

Tam kde chodilo nejvíce hostů, jako jsou vstupní haly, jídelny, chodby atd tam bylo zdobení co nejkrásnějsí. Můžeme to přirovnat trochu k nám, když si vybíráme koberec do obýváku nebo sedačku…Chceme, aby se u nás hostům líbilo. 

Ve vile byly také kanceláře, kuchyně, dílny, 

kladiště, koupelny … Vila samotná stála v obytné čtvrti, měla venku bazén se zlatými rybkami

KdyŽ byla poprvé objevena, mysleli si archeologové, že to musela být vila nějákeho velmi vlivného bohatého politika, např konzula, tedy zástupce Římské Říše. Postupně byly však odkryté další a další vily. A vždy podle toho, jaká mozaika se našla, tak dostávaly vily svoje jména od archeologů. 

Nedaleko od Dionýsovi vily můžeme shlédnout krásnou mozaiku s příběhem o Théseovi  Ariadně a Minotaurovi. Protože mozaika je velkolepá a velice krásná, tak vila dostala  název 

THESEOVA VILA

Postupně jsou odkrývané další a další místnosti v této obrovské vile. Předpokládá se, že to bylo právě tady, kde sídlil Konsul ŘÍMSKÝ. Tým archeologů z Varšavské University pracuje na vykopávkách od roku 1965. Samozřejmě ve spolupráci s mnoha dalšími Kyperskými archeology,

Vila měla část pro hosty a žadatele, kteří přisli konsula o něco požádat nebo to byli diplomaté či vzácní hosté. Někdy museli čekat na přijetí i několik dní a proto měli k dispozici ubytování, toalety, koupelny a spousty otroků.

Konsul měl zase svoji privátní část, kde bydlel.

V době kdy píši o této vile tj v roce 2021 se předpokládá, že vila měla kolem 80 místností. V místě se však stále pracuje a nové informace přicházejí na svět.

THESEUS MINOTAURUS A ARIADNE

Mozaika je kulatého tvaru a vypráví příběh v personifikaci. Postavy, které vidíme, znázornují ostrov KRÉTU,  na které se příběh odhráva. Vlevo nahoře je dívka, s jemnou tváří, dcera Krétského Krále Ariadne. Ta se zamilovala do Thesea, který připlul na Krétu, aby zabil minotaura. Připlul z Athén, odkud každoročně museli posílat dívky a chlapce jako dar Krétě, pro Minotaura. Minotaurus byl netvor s hlavou a ocasem býka a tělem člověka.

Žil v Labyrintu. To byla komplikovaná stavba, takové bludiště, odkud se nikdy nikdo nevrátil.Tam vždy zavřeli dívky a chlapce, tedy obětovali je živé do Labyrintu Minotaurovi. Minotaurus byl vlastně takovou pojistkou Kréty proti válce. O Minotaurovi všichni věděli a velmi se ho obávali. 

Minoturova hlava býka je vidět vpravo dole. Labyrint představuje muže ležícího na boku a Theseus stojí uprostřed mozaiky. Krétu znázornuje žena vpravo nahoře. 

Všimněte si, že levá strana mozaiky je trochu jíná než pravá. Je jemnější, je starší. Ta pravá strana byla z nějákého důvodu opravovaná. Možná po Zemětřesení. I postava Thesea je mladší. Celkově se odhaduje starší část mozaiky na období 3 stol. Po Kr. a opravovaná na 4 stol po Kr. 

Theseus se tedy vypravil na Krétu, aby zabil Minotaura a zachránil lidi s Athén od každoroční oběti. Když připlul na Krétu, setkal se s královskou dcerou Ariadne a zamilovali se do sebe. Ariadne věděla, že i kdyby Theseus zabil Minotaura, tak v Labyrintu zabloudí a nikdy se ven nedostane. Zahyne hlady, žízní, vyčerpáním…

Proto se rozhodla mu pomoci a dala mu klubko nití. Tato nit je znazorněna jako čáry kolem a kolem mozaiky. 

Theseus uspěl a zabil Minotaura. Díky klubičku nitě, které uvázal u vchodu, když se za ním zavřela mohutná vrata, se dostal z Labyrintu ven. Než se kdo stačil vzpamatovat, uprchla Ariadne, která se obávala otcova trestu, spolu s Theseem z Kréty.

 Veliká bouře na moři zahnala jejich lodku ke břehům Kypru. Ariadne údajně zemřela  blízko města Limassol, v místě kde stávalo Město AMATHUS..  Thesseus se Snažil  zachránit lod, ale vítr ho zahnal daleko daleko na širé moře. Když se vrátil, bylo již pozdě. Ariadne byla pochovaná. Podle pověsti měl Theseus později syna s Mořskou Nymfou. Jmenoval se Ipolyt. Když Nymfa zemřela tak se oženil se sestrou Ariadne která se jmenovala Phedra.Ta se postupně neštastně do IPOLITA  zamilovala. Zamilovala se bohužel do nevlastního syna své sestry. A jak to bylo dál

O Ipolitovi, Theseovi a Phedře je také příběh na mozaice v Dionýsově vile.O tom příběhu jsem Vám zatím pomlčela. Bude na konci jako BONUS.

Další výjevy v Thesově vile ukazují např. Prvni Achillovu koupel

ORFEOVA VILA

Jsou na ni prováděny archeologické práce. Od roku 1982. Dostala název podle mozaiky Orfea, který krotí divoká zvířata pouhou hrou na Lyru.

Mozaiky jsou zakryté a ani já jsem je zatím,  do této chvíle, neviděla.

AIONOVA VILA

Uvnitř byly objeveny  jedny z nejvýznamějších mozaiek na Kypru. Mozaiky pocházejí z období, kdy již bylo křestanství povoleno jako náboženství. Doba pohanská však stále ještě neodezněla. Lidé věřili v Olympské Bohy velmi silně. A nešlo to ze dne na den je vyměnit za jednoho jediného Boha. A tak tu splývají Antické motivy s Křestanskými.

Období se datuje přibližně do druhé poloviny 4.století po Kr.

V Aionově vile máme možnost obdivovat mythologické příběhy 

LABUT A LEDA 

Vlevo nahoře Spartská královna Leda se chystá koupat, a je sváděna Labutí, což je přeměněný zamilovaný Zeus.Plán se podařil. Zeus svedl Ledu a narodila se dvojčata Kastrox a Pollux.

DIONÝSOVA KOUPEL A NEBO KŘEST 

Bůh Hermes drží v náručí malé dítě, Dionýsa. Chce ho vykoupat, ale symbolicky se jedná o Křest vodou. Hermes zde vystupuje sice jako pohanská postava, ale v podstatě  představuje Bohorodičku Pannu Marii, a Dionýsos malého Krista. Kolem hlavy má již svatozář.

Kolem postavy mají i nápisy v řečtině v překladu např.  Potrava, kterou se myslí duchovní.

Zde vidíme, že majitel vily sice již přijímá křestanství, ale stále ještě má hluboko zakořeněné pohanské náboženství a víru v Olympské Bohy 

A také si možná ani není jistý, zda se vše nevrátí zpět do doby Pohanské. 

SOUPEŘENÍ O KRÁLOVNU KRÁSY 

Je to nejdleší prostřední panel. Kassiopeia je obnažena svoji matkou a ukázaná v celé své kráse.Zeus a Athéna vpravo nahoře jsou porota.Kassiopea soupeří s mořskými třemi Nereidami.

Vidíme, že ty tři Nereidy odplouvají  pryč v moři, netváří se radostně. Protože prohrály soutěž  a nahoře Zeus a Athena ukazuji směrem na Kassiopeu jako na  vítězku. Chlapci symbolizují hloubku a povrch moře.

Vpravo dole vidíme Marsyase a Apollona 

SOUPEŘ MARSYASE A APOLLONA

Marsyas ve své pýše si dovolil vyzvat Boha Hudby Apollona, k soutěži. Chtěl zjistit, zda není lepší než Apollon. Toto pochybování mu však přišlp velmi draze. Apollon prohrát nemohl. Vždyt to byl nesmrtelný Buh Hudby. Jak se vůbec smrtelník může opovážit, pochybovat.. 

Apollon samozřejmě vyhráva. Za tu opovážlivost odsuzuje Marsyase ke strašlivé smrti. Vidíme jak dvě postavy odváději vyděšeného smrtelníka Marsyase ke kůlu. Rozkaz Apollona zní, že Marsyas bude za živa stáhnut z kůže. Pod nohama Apollona sedí chlapec, který k němu vzpíná prosebně ruce a žádá o milost. A žena která rozhazuje rukama je symbol POŠETISLOSTI.

Zde vidíme ještě velmi silný vliv pohaství. Jen pošetilec který ztratí rozum, vyzve Boha na souboj.Bůh je nejdokonalejší a za pochybnost je přísný trest.

U tohto příběhu mě napadá PÝCHA PŘEDCHÁZÍ PÁD 

PRŮVOD BOHA DIONÝSA

Je to poslední mozaika dole vlevo.Pokud si vybavíte Dionýsovu vilu, kterou jsme navštívíli jako první, tam byl v jídelně též průvod Dionýsa. Ty průvody se liší atmosférou. Zatímco ve vile Dionýsa je tento Bůh obklopen postavami které pijí tančí a hrají na nástroje, průvod  ve vile Aienově je velmi klidný, všichni jsou velice vážní a v jakémsi náboženském vytržení. To zachycuje již prvky vlivu křestanství. Křestanství zakázalo různé druhy zábavy, jako např. Divadlo nebo Gladiátorské hry.

V dobách pohanských oslavovali lidé Boha Vína velmi divoce a nespoutaně s monožstvím vína, ale v době křestanské vše zvážnělo.

Ve vile jsme tady měli možnost vidět tkz. Synkretismus, kdy antické motivy splývají s křestanskými.

Pokud chcete, můžete v Archeologickém parku před odchodem ještě navštívít ŘÍMSKÝ ODÉION, malé hudební divadlo z 2 stol po Kr. které bylo zrestaurováno a je v létě využíváno.

ASKLÉPION 

Římský chrám Boha Lékařů Asklepia neboli Eskulapa. Bylo to místo kde se chodili lidé léčit a bylo proslulé postními programy a klystýry. Dochovalo se však velmi málo z původních tří místností. 

AGORA

Místo kde se obchodovalo se nazývá Agora. Zde si lidé mohli nakoupit, pokud potřebovali, zašli k lékaři, odpoledne do divadla. 

Při cestě k východu je možné ještě zajít k hradu Saranda Kolones

SARANDA KOLONES neboli ČTYŘICET SLOUPU 

Hrad byl postaven kolem 13 stol po Kr. Lusignany, kteří hrad postavili na základech původní byzantské stavby. Žulové sloupy pocházejí z dřívějších staveb okolních dpmů a pevnosti v přístavu.

Po návštěvě archeologického parku DOPORUČUJI ZAJÍT DO PŘÍSTAVU

Přístav je malý. Jsou tam obchůdky a restaurace. Na konci je Pevnost, která slouží i jako museum a je tam krásný výhled z hradeb na přístav. 

PEVNOST

 byla původně postavena jako byzantská a ve 13 stol byla přebudována rodinou francouzských šlechticů Lusignanů. Za Benátčanů byla pevnost rozbořena. Turci totiž v roce 1570 dobyli ostrov kterému vládli Benátčané. Ti pevnost zničili, aby Turkům nepadla do rukou.Turci však pevnost znovu postavili a ještě více zpevnili.

V době, , kdy ostrovu vládli Britové, sloužila jako skladiště soli, která se z ostrova vyvážela.

V některých dobách byla využívaná i jako vězení.

Po návštěvě pevnosti a odpočinku u kávy, můžeme pokračovat ke Sloupu Apoštola Pavla

SLOUP APOŠTOLA PAVLA A BASILIKA CHRYSOPOLITISA ZLATÉ MĚSTO

Pověst vypráví, že Svatý Pavel navštívíl Kypr a to kolem roku 45 n.l. To bylo období, kdy místní lidé věří v pohanské bohy, uctívají Afroditu, Dia, Apollona, Heru, Dionýsa a mnoho dalších Bohů. A náhle na ostrov přichází někdo, kdo hlásá víru v jednoho jediného Boha, o kterém nikdy nikdo neslyšel. A pokud někdo z pohanů slyšel , tak v něj nevěřil.

Lidé, kteří takového Boha uctívali, mohli být popraveni, byli bičováni nebo je během šíření slova božího dav někdy ukamenoval. 

Svatý Pavel putoval po ostrově, až došel do Paphosu, kde jej místní obyvatelé zatkli, přivázali ke sloupu a bičovali 39 ranami. Někdy se říká že dostal 40 ran bez jedné

.

Ve skutečnosti dostal rány tři. Tenkrát se bičovalo důtkami, které se splétaly ze řemínků do kterých byly vpleteny hřeby nebo ostré kameny, tedy to, co zaručeně způsobilo roztržení kůže.

Splétalo se 13 řemínků a to 3x. To nám tedy dává 39. Kdyby však opravdu dostal 39 ran, tak by to nepřežil. O Apoštolu Pavlovi se zminuje BIBLE.

 Sloup, ke kterému byl svatý Pavel připoután, se stal poutním místem. Často se tam konají mše a různé obřady pod otevřeným nebem.

Sloup je označen nápisem. Jinak je tam velké množství nádherných mramorových i granitových sloupů, které pocházejí z baziliki ZLATÉ MĚSTO CHRYSOPOLITISSA. Byla to jedna z prvních a největších na Kypru. Při zemětřesení byla zničena a můžeme tam obdivovat mozaiky na podlahách, sloupy a ostatní zbytky, kdysi majestátní a velkolepé stavby.

Za Bazilikou je Kostel AGIA KYRIAKI, v překladu Sv. Neděle. Je to kostelík funkční, konají se v něm mše a protože je jen kousek od posvátného Sloupu Apoštola Pavla, dohodli se zde církve na spolupráci. Sdílií jeden kostel pro různé druhy obřadů. Pokud je mse pravoslavná, oltář je zakrytý a varhany také.Pravoslavný kněz je u Ikonostáze a za královskými vraty.

  Při křestanské katolické mši je k dispozici oltář.Můžete slyšet i hru na varhany. 

V BIBLI SE DOČTEME O ZÁZRAKU, KTERÝ UČINIL SV. PAVEL V PAPHOSU

Když přišel sv. Pavel do Paphosu, vyvolal velkou diskusi . Dozvěděl se o něm i místní zástupce za Římskou Říši Sergios Pavlos. Slyšel, že sv. Pavel činí zázraky a že mu pomáha Bůh, který je jen jeden jediný a o kterém on nikdy předtím neslyšel.

Proto nechal sv. Pavla předvést a chtěl aby mu nějáký ten zázrak ukázal a řekl mu podrobnosti o jeho Bohovi.

Při jejich setkání bylo mnoho lidí u dvora a také konzulův Mág, Čaroděj neboli Kouzelník Elymas  Ten si vůbec nepřál, aby mohl Pavel pře Konzulem promluvit. Snažil se tomu zabránit.,Avšak Sv. Pavel pochopil jeho úmysl a nahlas před všemi shromážděnými řekl, že Elymas, který chce zabránit šíření slova Božího, bude potrestán. Trest mu zamžil oči, kouzelník přestal vidět, začal naříkat, motat se jako slepý a musela ho vyvést  stráž. Zrak se mu vrátil až po několika dnech.

Římský Konzul byl ohromen. Byl to ZÁZRAK,  který viděl na  vlastní oči a stal se jeho Mágovi.

Ten zázrak učinil na Konzula tak silný dojem, že se stal křestanem. Na tu dobu, kdy nebylo křestanství oficialně povoleno a byly za to tvrdé tresty, to bylo neuvěřitelné.

Bible se o tom zminuje a říká se, že Kypr je vlastně jednou z prvních zemí, kde vládnul křestan.

Od Sloupu Apoštola Pavla se ještě můžete podívat na 

KATAKOMBY SVATÉ SOLOMONY

Pěšky to není daleko. 

KATAKOMBY 

jsou přibližně ze 4 stol.po  Kr. Nad vchodem roste obrovský strom Pistacia Atlantica na které je uvázáno spousta šátečků. Je to pro štěstí nebo si tak můžete zavázat přání.

Katakomby jsou vyhloubené pod Římskými Hradbami a prVní křestané je používali jako svoje místo pro tajné modlení se k Bohu. 

Pověst vypráví, že ve 2 stol n.l v katakombách zahynula Solomona se svými 7 syny. Byli přistiženi Římskými vojáky, jak tajně konají službu. Aby nebyla potrestána musela by se vzdát své víry. To však odmítla, přestože, podle kruté pověsti, před jejima očima postupně usmrtili její syny jednoho po druhém. 

Nakonec zabili i Solomonu a v tu chvíli ze skály v podzemí vytryskl pramen.

Místni věří, že je to SVATÁ VODA. Chodí si tam umývat oči. Voda má prý pomáhat léčit zrak.

V některém období bývají KATAKOMBY zavřené. K prameni vedou příkré schody dolů a hrozí nebezpečí, že můžete uklouznout. Pokud bude otevřeno, sestupujte opatrně.

POKUD POJEDEME NA HROBKY KRÁLŮ 

 vrátíme se na parkoviště a pojedeme autem.

Královské hrobky leží asi 2 km od přístavu.Zavedou nás k nim cedule s nápisem Tombs of the Kings. 

Mnoho lidí se podle názvu domníva, že zde byli pochovávání panovnící. Ale bylo to místo, kde pochovávali bohaté aristokraty a obchodníky nebo politiky v oddobí kdy na Kypru vládli Ptolemaiovci.

Dlouho o hrobkách nikdo nevěděl. Jsou vyhloubené ve skalách u moře a nelze je téměř vidět.

U vchodu do areálu si můžeme prostudovat PLÁN HROBEK..Je jich tam stovky, a liší se svoji výpravností. Některé jsou chudší, některé velkolepější.

Hrobky jsou očíslované a já doporučuji jít až k moři, kde jsou právě ty nejbohatší, které mají i atrium a sloupy v dorském stylu.

V některých hrobech najdete vysekané otvory.Do hrobek se tak dostávali zloději, kteří byli vykradači hrobů. V období 3 stol př.kr. Až po 3 stol po Kr se v hrobech pochovávalo i s majetkem s bohatstvím zemřelého. V hrobech mohli zloději najít šperky, nádoby, různé cennosti. 

Pokud se dostali do jedné z hrobek, prosekávali si otvory do dalších přilehlých

V některých hrobkách můžeme vidět i studnu.Sloužila k očistě duše zemřelých. Při pohřbu se konala smuteční slavnost a smuteční hostina neboli  nekrodipno. Nekros v překladu znamená mrtvý a dipno je večeře.Trochu vína se vždy vylévalo na hrob pro Bohy, a zbytky jídla se spálily a s popelem vysypaly na hrob.Tento zvyk měl název PYRA.  

Mrtvým se dávala pod jazyk mince. Lidé věřili v posmrtný život a že mrtvý odejde do Říše stínů k Hádesovi a Persefoně. Tam se dalo dostat jen přes řeku mrtvých STYX, ale duše potřebovala aby ji převozník Charon převezl. A on vždy natáhnul kostnatou rozevřenou dlan. Pokud dotyčná duše neměla minci, tak bloudila na Zemi a nenalézala pokoje.

 Některé Posmrtné obyčeje se na Kypru dodnes zachovávají. Je to vzpomínka na mrtvé, kdy se se lidé každý rok scházejí a vzpomínají. Dělá se Vzpomínka v kostele a také společně posedí a pojedí. Na Kypru se pořád lidé pochovávají do Země. Krematoria na ostrově nejsou. 

V době helenistické se Ti, kteří nezemřeli ve své vlasti, spálili, jejich popel a kosti pak byly pochovány na rodinném hřbitově. 

NĚCO MÁLO Z HISTOIE  PAPHOSU

Paphos je nejvíce ze všech oblastí spojen s Afroditou. Bohyně Krásy a Lásky se z moře vynořila a vystoupila na břeh u Stareho Pafosu, PALEA PAFOS

Jméno Paphos se spojuje s mýtem o Králi Pygamlionovi. Ten král byl veliký obdivovatel umění a všeho krásného.Bohyni Afroditu přímo zbožnoval a pořádal pro ni okázalé slavnosti a hostiny. Velmi si přál najít ženu, kterou by učinil královnou po svém boku. Žádná žena se mu však nelíbila natolik, aby pomyslel na svatbu.

Měl v hlavě jasnou představu, a byl také inspirován krásou Afrodity. Ta však jako Bohyně jako manželka nepřicházela v ůvahu. Pygmalion byl velmi nadaný umělec a ve své touze po kráse  si vytesal sochu ženy. Byla tak krásná, že se na ni chodili dívat lidé z daleka. Pygmalion ji velice obdivoval a denně se na ni díval. Nakonec si ji nechal přenést do královské ložnice. Vždy před spaním na ni hleděl, mluvil na ni a

Socha mu však jeho Lásku nemohla opětovat. A Pygmalion byl čím dál tím smutnější.

Aby zahnal stesk, uspořádal velikou oslavu na počest Bohyně Afroditi. Afrodita byla velmi potěšena jeho velkorysostí. Byla to jedna z nejbohatších Slavnosti na její počest. A protože Bohové ví všechno o nás smrtelnících, tak i Afrodita poznala, co krále Pygmaliona trápí. Jako bohyně Lásky, měla tu moc aby sochu oživila a vdechla ji život. 

Ze svazku oživlé sochy a krále Pygamliona se narodila dcera Paphos. Ta později porodila syna, jménem Kyniras. Kyniras později založil nové město a nazval jej NEA PAPHOS. 

Ze Starého Paphosu, kterému se říká také ještě KUKLIA., zbylo velké archeologické místo, kde je také museum. Na tom místě stával největší a nejznámější CHRÁM BOHYNĚ AFRODITY.

Jak chrám vypadal víme z římsklých mincí, protože se z něj mnoho nedochovalo.

KUKLIA A CHRÁM AFRODITI 

Podle archeologických nálezů bylo místo osídleno již od 15 stol př. Kr až do Středověku.

Poslední Pafský král iNikokles ustanovil ve 4 stol n.l. Hlavním městem Nea Paphos.

Starý Paphos i svatyně začaly pomalu upadat.  Další a poslední doba rozkvětu bylo pro Starý Palea Paphos období, Lusignanů, kteří tam nechali založit cukrovar a vyráběli bílý krystalový cukr. S cukrem se velmi dobře obchodovalo a kolem byla pole cukrové třtiny.

Pokud navštívíme místní museum určitě nás zaujme konický černý kámen, symbol plodnosti Bohyně Afroditi.Tento kámen se těšil neobyčejné úctě. Byl potírán vzácnými oleji a ženy a dívky doufaly v jeho pomoc v Lásce a Štěstí. V té době byl uctíván amorfní idol a ne jen tak nějáká socha v lidské podobě, jak bychom si možná mnozí z nás představovali.

Jednou jsem měla na privátním výletě známou novinářku, která se zajímala o archeologii, umění a různé druhy energií.

Kámen ji velmi přitahoval. Požádala mě, zda tam může zůstat v jeho blízkosti alespon 10 minut. A potom mi vyprávěla, že cítila jak ji kámen posílá velké množství energie. A věřte nevěřte, za rok se na Kypr vrátila. Opět jsme musely jet do Kuklia tedy do Starého Palea Paphosu a kámen pozdravit. Tentokrát tam zůstala ještě déle. Na kámen je zakázáno sahat, ale já vím, že když místní hlídač museL na chvíli odejít l do jiné místnosti, tak se ho moje milá klientka s láskou několikrát dotkla. Ale pozor...k ničemu vás nenavádím

AFRODITINA PLÁŽ MÍSTO KDE ŽENY KRÁSNÍ A MLÁDNOU

Pověsti vypráví, že ženy a dívky v chrámu obětovaly Bohyni své panenství. Podle historika Herodota, dívky a ženy musely sloužit v chrámu jako kněžky, dokud si je nějáký muž nevybral.

Když si muž vybral dívku, dal ji minci do dlaně. Bylo to symbolické a určené pro chrám.

Milování probíhalo v zahradách kolem chrámu, kde voněla myrtha a růže a vše končilo rituální koupelí v moři nedaleko chrámu. 

Ta pláž tedy musela zažít hodně příběhů a společně s mýtem o vystoupení Afrodity na tomto místě z moře na pevnou zem, se toto místo stalo legendou..

Každá žena, která se tam omyje mořksou vodou, tak zkrásní a omládne.

Pokud tam najdete kamínek ve tvaru srdce, přinese vám štěstí v lásce. 

Musíte ho však ještě tu noc dát pod polštář, aby vás Afrodita mohla očarovat . Kdo nemá partnera tak njde, kdo má tak se mu upevní manželský nebo partnerský svazek.

To přece stojí za pokus

Herodot dále vypráví, že pohledné dívky si službu v chrámu odbyly rychle, ale tz ošklivější někdy čekaly i roky. Jakmile však ztratily panenství, mohly se vrátit domů. Bylato vlastně taková první ranná forma prostituce.a pozdějise tento, původně náboženský rituál, i v prostituci zvrhnul.

Ve své době měly takové rituály smysl. V malých komunitach by docházelo ke spojení příbuzných a k degeneraci. Takto docházelo k míchání krve a rodili se zdraví a silní jedinci. 

Každá komunita, městský stát či království, potřebovalo silné a zdravé lidi.

Symbolem plodnosti se stalo GRANÁTOVÉ JABLKO.

Při cestě ven z parku navštívíme SARANDA KOLONES neboli čtyřicet sloupu.Byl to malý hrad vybudovaný přibližně ve 13.stol francouzskými šlechtici z rodu Lusignanů. 

Narodila jsem se v Krkonoších, ale část roku žiji na Kypru. Užívám si tak obojího, střídám pobyt u moře s pobytem na horách a mám čas na Yogu i cestování po světě. V mé knižce se dozvíte, co o Kypru nevíte. Na ostrově 20 let jsem žila, vše důkladně poznala, pak jsem to pro vás všechny ve své knížce sepsala.